Nawigacja

Szkoła dąży do wychowania w duchu tolerancji i poszanowania godności każdego człowieka, kładzie nacisk na najlepsze wartości zaczerpnięte z polskiej kultury i tradycji regionu, wspiera wszechstronny rozwój powierzonych uczniów.

 • Spotkanie autorskie z Elżbietą Bednarczyk

  7 października 2015 w Publicznej Bibliotece w Ujanowciach odbyło się spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bednarczyk- pisarką i tancerką, mieszkającą od ponad 20 lat w Australii, w którym uczestniczyli uczniowie z klasy II i III naszej szkoły.  W pierwszej części spotkania autorka przybliżyła najmłodszym słuchaczom swoją twórczość poetycką, przeczytała fragmenty książeczki „Kłótnia w tornistrze”- wierszowane opowiadanie z przesłaniem o szacunku dla otaczających nas ludzi, przyrody i przedmiotów, szczególnie tych, które służą dzieciom w szkole, wzbogacają wiedzę i pomagają rozwijać zainteresowania. W drugiej części Pani Elżbieta opowiadała o Australii. Dzieci miały okazję obejrzeć slajdy przedstawiające egzotyczną przyrodę i zwierzęta m.in. kangury, misie koala. Miłą niespodzianką był pokaz taneczny. Jak się dowiedzieliśmy, pasją życiową Pani Elżbiety jest nie tylko pisanie, ale również teatr i taniec. Na zakończenie chętne dzieci mogły nabyć książeczkę z dedykacją autorki.

 • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

  30 września 2015 roku w naszej szkole obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Jak wiemy czytanie rozwija wyobraźnię, wzbogaca nasze słownictwo, chroni przed uzależnieniem od telewizji i Internetu, buduje więź między dorosłym i dzieckiem. W tym dniu chętnie czytaliśmy baśnie, bajki i  wiersze. Do akcji włączyli się nauczyciele i uczniowie. Dzień minął wesoło!

 • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

  Dnia 25 września obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki oraz miała zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. To uczniowie naszej szkoły pytali nauczycieli znajomości tabliczki mnożenia. Oprócz tego uczniowie brali udział w grach interaktywnych dotyczących obliczeń matematycznych. Wszyscy wypadli REWELACYJNIE!!!!

 • Ślubowanie

  Dnia 24 września 2015 roku odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego. Klasa pierwsza przygotowała na dzień ślubowania część artystyczną, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdolności przed licznie zgromadzoną publicznością. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiła część oficjalna uroczystości. Po krótkim przemówieniu Dyrektor Szkoły, uczniowie złożyli przysięgę na sztandar Szkoły. Następnie Pani Dyrektor pasowała każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia poprzez dotknięcie jego ramienia dużym ołówkiem. Złożyła też życzenia wielu sukcesów w nauce wszystkim uczniom. Wychowawca klasy wręczyła okolicznościowe dyplomy pasowania na ucznia. Następie kilka słów do uczniów i nauczycieli wypowiedział Ksiądz Proboszcz. Również koledzy i koleżanki z klas starszych przywitali pierwszaków miłymi słowami i pięknymi upominkami. Na koniec uroczystości uczniowie z uśmiechami na twarzach rozeszli się do swoich sal, gdzie rodzice przygotowali poczęstunek dla swoich dzieci.

 • Osiągnięcia szkoły w roku szkolnym 2014/15

  Wszyscy uczniowie zostali klasyfikowani i otrzymali promocję do klasy programowo wyższej. 12 uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem,  3  uczniów otrzymało nagrodę dyrektora szkoły – nagrodę wzorowego ucznia, 1 uczeń dyplom bardzo dobrego ucznia, 10 uczniów dyplom za pilność i sukcesy za nauce, 1 uczeń otrzymał nagrodę statutową „statuetka sportowca”, 4 nagrody dyrektora za osiągnięcia sportowe, 3 dyplomy za szczególne osiągnięcia w zdobywaniu umiejętności posługiwania się językiem obcym. Czterech Absolwentów ukończyło szkołę podstawową z wyróżnieniem. Uczniowie Ci oraz uczeń za wzorową frekwencję osiągniętą przez wszystkie lata szkolne zostali wpisani do Księgi Pamiątkowej Szkoły. Są to; Karolina Krzyżak, Justyna Krzyżak, Filipek Mateusz, Jakub Rosiek za sukcesy w nauce i reprezentowanie szkoły oraz Marcin Gołąb za wzorową frekwencję. Frekwencja szkoły wyniosła 94 %. Ponadto członkowie Rady Rodziców otrzymali podziękowania za wkład pracy wniesiony przez kilka lat na rzecz szkoły i dzieci. Są to: Magdalena Filipek, Maria Filipowicz, Iwona Rosiek. Pozostałe sukcesy uczniów oraz ich osiągnięcia sportowe, w nauce i zachowaniu oraz w dobrym reprezentowaniu szkoły w licznych konkursach organizowanych w szkole i poza szkołą nagrodzone zostały dyplomami i narodami książkowymi. Wręczono: 4 listy gratulacyjne, 3 podziękowania za pracę w Radzie Rodziców, 4 podziękowania dla rodziców za pracę na rzecz szkoły. Ponadto 3 dyplomy wzorowego czytelnika, 1 uznanie dla pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Wręczono 28 nagród książkowych, których fundatorem była Rada Rodziców oraz 8 dyplomów za wzorową frekwencję i jedna nagroda za wzorową frekwencję w całej edukacji. Na wyróżnienie w czytelnictwie zasługują uczniowie: Julia Rosiek (kl. III) – 36 książek, Edyta Filipowicz (kl. I) – 31 książek, Wojciech Pławecki (kl. III) – 25 książek. Uczniowie otrzymali nagrodę statutową – dyplom wzorowego czytelnika. Z udziału w konkursach pozaszkolnych otrzymaliśmy 9 I miejsc, 9 II miejsc, 7 III miejsc, 24 wyróżnienia.

 • Konkurs ekologiczny

  10 czerwca 2015 w Przedszkolu Samorządowym w Laskowej odbyło się wręczenie nagród, dyplomów i medali laureatom gminnego konkursu plastycznego pt: „Ekologia jest kwiatem, więdnie jeśli nie jesteś jej bratem”. Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Laskowa Pan Czesław Stanisławczyk, przedstawiciele z Nadleśnictwa  z Limanowej Pan Nadleśniczy Jan Legutko oraz  Pan Leśniczy Ireneusz Mąka, Pani Stanisława Kordeczka – Emerytowany Starszy Wizytator z Kuratorium Oświaty w Krakowie, Pani Dorota Rozum- nauczyciel plastyki w Zespole Szkół w Laskowej. Wyróżnienie w tym konkursie otrzymał Marcin Dudek z kl. „0”. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Kościuszki w Żmiącej
  Żmiąca 128, 34-603 Ujanowice
 • 18 333 40 23