Nawigacja

Szkoła dąży do wychowania w duchu tolerancji i poszanowania godności każdego człowieka, kładzie nacisk na najlepsze wartości zaczerpnięte z polskiej kultury i tradycji regionu, wspiera wszechstronny rozwój powierzonych uczniów.

 • Zakończenie roku szkolnego

  Po uroczystej Mszy Św. Pani dyrektor Agata Greń powitała zebranych gości na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2015/16 oraz dokonała podsumowania osiągnięć w roku szkolnym. Wszyscy uczniowie zostali klasyfikowani i otrzymali promocję do klasy programowo wyższej. 12 uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem,  3  uczniów otrzymuje nagrodę dyrektora szkoły  –  1 nagrodę wzorowego ucznia,  2  dyplomy bardzo dobrego ucznia, 6 uczniów dyplom za pilność i sukcesy w nauce, , 1 uczeń otrzymuje nagrodę statutową „statuetka sportowca”, 1 dyplom za szczególne osiągnięcia w zdobywaniu umiejętności posługiwania się językiem obcym, 4 dyplomy wzorowego czytelnika. Trzech Absolwentów kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem.. Uczniowie Ci zostają wpisani do Księgi Pamiątkowej Szkoły. Są to uczniowie: Angelika Salabura, Martyna Filipek, Bartłomiej Pławecki. Frekwencja szkoły wynosi 92 %. Dyplomów za wzorową frekwencję wręczono 7. Pozostałe sukcesy uczniów oraz ich osiągnięcia sportowe, w nauce i zachowaniu oraz w dobrym reprezentowaniu szkoły w licznych konkursach organizowanych w szkole i poza szkołą nagrodzone zostały dyplomami i narodami książkowymi. Wręczono  35 nagród  książkowych, których fundatorem była Rada Rodziców. Ponadto członkowie Rady Rodziców otrzymają podziękowania za wkład pracy wniesiony przez kilka lat na rzecz szkoły i dzieci. Są to osoby: Dorota Filipek, Helena Garbacz, Józefa Pławecka. Wręczono: 3 listy gratulacyjne, 3 podziękowania za pracę w Radzie Rodziców, 3 podziękowania dla rodziców za pracę na rzecz szkoły. Ponadto dyrektor szkoły podziękowała rodzicom, którzy przez wiele lat uczestniczyli w życiu szkoły wyrażając uznanie  za trud wychowania kilkorga dzieci, które kończą szkołę podstawową. Z udziału w konkursach pozaszkolnych otrzymaliśmy 10 I miejsc, 15 II miejsc, 15 III miejsc, 10 wyróżnień.

 • Poświęcenie tablicy

  3 czerwca 2016 roku społeczność szkolna, a także społeczność Żmiącej obchodziła Uroczystość Poświęcenia Tablicy Pamiątkowej ”W hołdzie nauczycielom, organizatorom i uczestnikom tajnego nauczania w latach 1939-45, a w szczególności rocznicy matury, która odbyła się w Żmiącej w dniu 3 czerwca 1945 roku”. Odsłonięcia tablicy dokonali: Ksiądz Kanonik Józef Trela, Wójt Gminy Laskowa – Pan Czesław Stanisławczyk, uczennica tajnego nauczania Pani Wanda Kwapulińska, Dyrektor szkoły Pani Agata Greń, natomiast uroczystego poświęcenia tablicy – Ksiądz Proboszcz Marek Wójcik. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością uczniowie tajnego nauczania: Aniela Pasionek, Kamila Prusak, Wanda Kwapulińska, Teresa Bukowiec, Stefania Bukowiec, nauczyciele emeryci, przedstawiciele Rady Rodziców oraz sołtys wsi Żmiąca.

 • Dzień Matki

  Jak co roku w naszej szkole obchodziliśmy uroczyście Dzień Matki. Na wstępie Pani Dyrektor powitała wszystkich gości ciepłymi słowami i złożyła serdeczne życzenia. Szanowni goście obejrzeli inscenizacje, usłyszeli wiersze, piosenki. Zebrani rodzice z wielkim wzruszeniem słuchali swoich pociech. Pojawiły się łzy, ale nie brakowało też śmiechu. Dzieci wręczyły swoim mamom przygotowane przez siebie laurki, prezenty i kwiaty. Uściskom i całusom nie było końca. Wszyscy zostali zaproszeni do wspólnego świętowania przy pięknie zastawionym stole, na którym znajdowały się słodkie smakołyki.

 • Spotkanie integracyjne z uczniami Szkoły Podstawowej w Rojówce

  W  majowy weekend 20, 21 i 22 maja w naszej szkole miło spędziło czas osiemnastu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rojówce. Towarzyszyła Im Pani dyrektor Maria Grzegorzek oraz wychowawcy. Nasi goście poznali malownicze okolice Żmiącej oraz zapoznali się z naszymi uczniami. Było też wiele wspólnych zabaw, mecz rozegrany między szkołami, wspólna majówka w Kościele i przy szkolnej Kapliczce. Pani dyrektor, dawna harcerska druhna, prowadziła ciekawe zabawy. Dziękujemy Wam za to spotkanie, odwiedzimy Was również w Waszej szkole, a tymczasem życzymy Pani dyrektor i Wam wspaniałych wyników  na zakończenie roku szkolnego i udanych wakacji. Zdjęcia z integracyjnego spotkania w naszej galerii.

 • Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych

  W dniu 11 maja 2016 roku dzieci z klasy drugiej i trzeciej wraz z rodzicami pielgrzymowały do Łagiewnik, by pokłonić się Panu Jezusowi Miłosiernemu. Po dotarciu na miejsce uczestnicy pielgrzymki udali się do Sanktuarium Św. Jana Pawła II, gdzie w dolnym kościele mieli możliwość pomodlić się przy jego relikwiach. Po przejściu do górnego kościoła tragiczne wspomnienia przywoływała w pamięci zakrwawiona sutanna Św. Jana Pawła II, którą miał na sobie w momencie zamachu. Uwagę pielgrzymów przykuwała tu niesamowita architektura wnętrza a zwłaszcza wykonane z milionów kolorowych kamyków mozaikowe sceny biblijne zdobiące ściany. Następnie wszyscy udali się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie w Kaplicy św. S. Faustyny, była możliwość zobaczenia obrazu Jezusa Miłosiernego, ucałowania relikwii św.  S. Faustyny oraz cichej modlitwy.  O godz. 15:00 pielgrzymujący spotkali się na wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia oraz Eucharystii. Piękna pogoda i świętość miejsc sprawiły, że chwile te bardzo mocno zapiszą się w pamięci dzieci. Organizatorem i przewodnikiem pielgrzymki był Ks. Proboszcz Marek Wójcik.

 • Świetlik

  W bieżącym roku 15 uczniów naszej szkoły wzięło udział w IX edycji konkursu Świetlik. Jego głównym celem było rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego. Przed konkursem dzieci przeprowadzały doświadczenia przyrodnicze, które miały pomóc w uzyskaniu lepszego wyniku. Ogłoszenie listy laureatów nastąpiło 9 maja 2016. Wśród uczestników z całej Polski wyróżnienie zdobyli uczniowie klasy V: Jakub Rosiek i Karolina Zelek, natomiast Justyna Zelek nagrodę główną. Gratulujemy!

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Kościuszki w Żmiącej
  Żmiąca 128, 34-603 Ujanowice
 • 18 333 40 23