Nawigacja

Szkoła dąży do wychowania w duchu tolerancji i poszanowania godności każdego człowieka, kładzie nacisk na najlepsze wartości zaczerpnięte z polskiej kultury i tradycji regionu, wspiera wszechstronny rozwój powierzonych uczniów.

 • VI SWIATOWY DZIEN TABLICZKI MNOZENIA

  Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

      Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang. World Multiplication Table Day) to  akcja edukacyjna. Odbywa się każdego roku w ostatni piątek września. Dzisiaj szkoły z różnych stron świata  uczestniczyły w tym wydarzeniu. 

 • Dzień głośnego czytania w naszej szkole

  „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” – Wisława Szymborska. Kolejny raz uczniowie naszej szkoły doskonalili swoje kompetencje czytelnicze. W dniu 26 września uczniowie klas IV – VI czytali baśnie, bajki młodszym koleżankom i kolegom z klas 0 – III.  Natomiast w dniu 28 września głośno czytali fragmenty książki „ Bracia Lwie Serce” wszyscy uczniowie z klas starszych. Czas przeznaczony na spotkanie z książką to spotkanie z najwierniejszym przyjacielem.

 • Narodowe czytanie

  Akcja „Narodowe czytanie” organizowana jest przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej od 2012 roku. W 2016 roku organizowana jest piąty raz. Nasza szkoła przystąpiła do akcji wspólnego czytania powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. 7 września 2016 roku nauczyciele i uczniowie zebrali się na apelu, żeby razem czytać „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Wspólne czytanie rozpoczęła Pani Dyrektor fragmentem rozdziału 70 powieści, a następnie tekst z podziałem na role czytali uczniowie klas V-VI. Motywacją do czytania niech będą słowa Umberto Eco „Kto czyta książki, żyje podwójnie”.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17

  Dnia 1 września w naszej szkole odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017. Uczniowie przybyli do szkoły z optymistycznym nastawieniem i ogromnym zapałem do nauki. Uroczystość  rozpoczęła się Mszą Świętą o godzinie 9.00. Następnie udaliśmy się do szkoły gdzie Pani Dyrektor Agata Greń wygłosiła mowę powitalną. Obchodziliśmy również 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uczniowie klas V-VI wraz z nauczycielem polonistą przygotowali inscenizację pod hasłem: Był taki wrzesień. Program występu łączył wspomnienia z dnia 1 września 1939 roku z dzisiejszym dniem. Jakże się one różniły! Pamiętając o ludziach, którzy ponieśli śmierć w tych tragicznych wojennych czasach ich pamięć uczciliśmy minutą ciszy.

 • Oferta zatrudnienia

  Szkoła Podstawowa w Żmiącej posiada wolne miejsca pracy na czas zastępstwa na rok szkolny 2016/17

 • Zakończenie roku szkolnego

  Po uroczystej Mszy Św. Pani dyrektor Agata Greń powitała zebranych gości na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2015/16 oraz dokonała podsumowania osiągnięć w roku szkolnym. Wszyscy uczniowie zostali klasyfikowani i otrzymali promocję do klasy programowo wyższej. 12 uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem,  3  uczniów otrzymuje nagrodę dyrektora szkoły  –  1 nagrodę wzorowego ucznia,  2  dyplomy bardzo dobrego ucznia, 6 uczniów dyplom za pilność i sukcesy w nauce, , 1 uczeń otrzymuje nagrodę statutową „statuetka sportowca”, 1 dyplom za szczególne osiągnięcia w zdobywaniu umiejętności posługiwania się językiem obcym, 4 dyplomy wzorowego czytelnika. Trzech Absolwentów kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem.. Uczniowie Ci zostają wpisani do Księgi Pamiątkowej Szkoły. Są to uczniowie: Angelika Salabura, Martyna Filipek, Bartłomiej Pławecki. Frekwencja szkoły wynosi 92 %. Dyplomów za wzorową frekwencję wręczono 7. Pozostałe sukcesy uczniów oraz ich osiągnięcia sportowe, w nauce i zachowaniu oraz w dobrym reprezentowaniu szkoły w licznych konkursach organizowanych w szkole i poza szkołą nagrodzone zostały dyplomami i narodami książkowymi. Wręczono  35 nagród  książkowych, których fundatorem była Rada Rodziców. Ponadto członkowie Rady Rodziców otrzymają podziękowania za wkład pracy wniesiony przez kilka lat na rzecz szkoły i dzieci. Są to osoby: Dorota Filipek, Helena Garbacz, Józefa Pławecka. Wręczono: 3 listy gratulacyjne, 3 podziękowania za pracę w Radzie Rodziców, 3 podziękowania dla rodziców za pracę na rzecz szkoły. Ponadto dyrektor szkoły podziękowała rodzicom, którzy przez wiele lat uczestniczyli w życiu szkoły wyrażając uznanie  za trud wychowania kilkorga dzieci, które kończą szkołę podstawową. Z udziału w konkursach pozaszkolnych otrzymaliśmy 10 I miejsc, 15 II miejsc, 15 III miejsc, 10 wyróżnień.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Kościuszki w Żmiącej
  Żmiąca 128, 34-603 Ujanowice
 • 18 333 40 23