Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Kościuszki w Żmiącej
  Żmiąca 128, 34-603 Ujanowice
 • 18 333 40 23

Sobota 24.02.2018

Sobota 24.02.2018

Szkoła dąży do wychowania w duchu tolerancji i poszanowania godności każdego człowieka, kładzie nacisk na najlepsze wartości zaczerpnięte z polskiej kultury i tradycji regionu, wspiera wszechstronny rozwój powierzonych uczniów.

 •  Mistrzowie ortografii naszej szkoły !

      Dnia 6 lutego 2018 roku w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Laskowej odbył się II Gminny Konkurs Ortograficzny. Celem konkursu było: rozbudzenie zainteresowań,  uczniów językiem ojczystym,  poprawa poziomu ortografii i sprawności językowych uczniów, uwrażliwienie na poprawność ortograficzną. Szkołę reprezentowali Zuzanna Firlej i Arkadiusz Orzeł, którzy wykazali się  bardzo wysokim poziomem umiejętności językowych i ortograficznych. Spośród 13 uczestników konkursu ortograficznego uzyskali wysokie lokaty.  Zuzanna Firlej zajęła I miejsce, Arkadiusz Orzeł zajął II miejsce. Życzymy dalszych sukcesów!

 • Konkurs czytelniczy „ Czytam, bo lubię”

     Dnia 26 stycznia 2018 roku uczniowie klas IV- VII przystąpili do szkolnego konkursu czytelniczego. Celem konkursu było: utrwalenie widomości o lekturach, określenie stopnia znajomości podanych lektur, motywowanie uczniów do czytania książek i zdobywania wiedzy, kształtowanie umiejętności odbioru dzieł literackich, doskonalenie umiejętności przekazywania nabytych wiadomości. Uczestnicy konkursu pracowali przez 60 minut i odpowiadali na siedem pytań. Mieli do zdobycia 37 punktów. Uczniowie w swoich pracach wykazali się dobrym poziomem znajomości lektur konkursowych. Komisja po sprawdzeniu prac konkursowych przyznała miejsca. I miejsce – Karolina Zelek, II miejsce – Magdalena Bukowiec, II miejsce – Justyna Zelek, III miejsce – Dominika Starzyk. Gratulujemy!

 • - Obrazek 1

 • Program edukacyjny „Dobre maniery czyli wszystko można zrobić z klasą”.

     W klasie III zrealizowany został autorski program edukacyjny „Dobre maniery czyli wszystko można zrobić z klasą”. Wychowanie od najmłodszych lat czyni z nas kulturalnych ludzi, budzących sympatię i szacunek. Dobre zachowanie, to ruch ciała, mimika, sposób wysławiania się, uśmiech, postępowanie w różnych sytuacjach, to wszystko mówi o tym, kim jesteśmy. Program uczył dzieci życzliwości, uprzejmości, tolerancji, opanowania emocji i nienagannych zachowań. Szczegółowo pracowaliśmy nad podstawowymi zasadami na co dzień: „dzień dobry”, „do widzenia”, magicznymi słowami: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”, układaniem sztućcy, podawaniem jedzenia, planowaniem urządzania przyjęcia, przyjmowaniem gości, zachowaniem się przy stole,  doborem odpowiedniego stroju na daną okazję, prowadzeniem  rozmowy przez telefon. Wszystkie treści przekazane są w formie zabawy. Przedstawialiśmy różne scenki zachowań, słuchaliśmy opowiadań oraz wykonywaliśmy zadania praktyczne. Wszyscy dobrze się bawili oraz stosują zasady savoir vivre.

 • Dzień Babci i Dziadka

     Na nasze smutki mają słodkie i pyszne rozwiązanie, znajdą radę na każde zmartwienie - to nasze kochane babcie i dziadkowie. 21,22 stycznia to szczególne dni w roku, w których możemy wyrazić naszą wdzięczność za ich trud i oddanie oraz wszystko to, co od nich otrzymujemy. 23 stycznia w oddziale przedszkolnym naszej szkoły zorganizowana została uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, na którą licznie przybyli Babcie i Dziadkowie. Dzieci wraz z wychowawcą przygotowały krótką inscenizacje pod tytułem „Powróćmy jak  za dawnych lat”, recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Dziadkowie ze wzruszeniem przypatrywali się występom swoich wnucząt, nagradzając ich gromkimi brawami.  Na koniec uroczystości wręczyły babciom kwiaty i laurki wykonane własnoręcznie. Uroczyste spotkanie uświetnili również: występ grupy kolędniczej „ Z gwiazdą” oraz szkolny chór  z akompaniamentem akordeonu i skrzypiec. Po części oficjalnej niecodzienni goście zostali zaproszeni na poczęstunek, przygotowany przez rodziców.  To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy.
   

 • XXIV Przegląd Grup kolędniczych „Z wesołą nowiną…” Laskowa 2018

   

  Celem Przeglądu było przede wszystkim kultywowanie ludowej tradycji kolędowania i jej upowszechnianie w środowisku dzieci i młodzieży. Ukazanie zwyczajów i obrzędów bożonarodzeniowych jako ważnego elementu tradycyjnej kultury ludowej oraz wyłonienie najlepszych artystycznie i merytorycznie dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych grup kolędniczych z terenu Gminy Laskowa. Grupy występowały we właściwych dla danego widowiska kolędniczego strojach i posiadały rekwizyty z odpowiednich materiałów. Przedstawiany program oraz instrumenty towarzyszące śpiewom odzwierciedlały tradycje kolędowania w regionie, z którego pochodzi grupa. Dziecięca grupa kolędnicza „Z gwiazdą” ze Żmiącej zajęła w tym roku III miejsce - serdecznie gratulujemy.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Kościuszki w Żmiącej
  Żmiąca 128, 34-603 Ujanowice
 • 18 333 40 23